ROBERT UBERMAN (TZK025)

TAKSATOR ZŁÓŻ KOPALIN TZK025

Imię i Nazwisko: ROBERT UBERMAN

Certyfikaty: 2008 r. - certyfikat Taksatora Złóż Kopalin, TZK025.

Adres: Zaleskiego 15, 31-525 KRAKÓW

Wykształcenie: wyższe (doktorat)

nr telefonu: 012 290-33-77

e-mail: Robertuberman@poczta.onet.pl

RODZAJ PRACY

ILOŚĆ

Studium wykonalności geologicznego lub górniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego

4

Analiza ryzyka geologicznego lub górniczego projektu inwestycyjnego

 

Projekt zagospodarowania złoża

 

Wycena złoża

23

Dokumentacja geologiczna

 

Szacowanie funduszu likwidacji ZG

3

Dodatkowe informacje: http://www.uberman.pl/index.php?s=wyc